مکبث نمادی از "من" درون ماست.. از "من هستم" ما و لیدی مکبث آن بخشی از ما که ما را می‌ترساند، ناامید میکند و یا حتی ما را در وهم و فریب نگاه می‌دارد. این ماه نو، با مربع سهمگینی که به پلوتو، خدای مرگ و تولد دارد آغازگر داستان قدرت طلبی‌ها و جنگجویی هاست.. مرکوری در نزدیکی این ماه نو قرار دارد و ذهن طماع چگونه برای رسیدن به ارزوهایش خواهد تاخت؟


ماه نو نشان دوقلو، بیان حقایق   ماه نو  نشان دوقلو سوم ژوئن، در ساعت 2:32 دقیقه بعدازظهر بما کمک میکنه تا حقیقت های وجودی ما روشن بشه.‌. ما از احساسات عمیق و از ذهنیت های عمیق باخبر بشیم و درک کنیم که در چه چیزهایی فرصت رشد داریم و همینطور نسبت به محدودیت هامون […]


تحلیل و بررسی آسترولوژی تاثیر ماه نو نشان قوچ بر دوازده نشان زودیاک ماه نو نشان قوچ،  جنگجوی درونی شما رو بیدار و انگیزه هایی که در قلبتون پنهان شده رو میتونه روشن و نورانی کنه. قوچ ها و رایزینگ قوچ ها: این ماه نو یه شروع قدرتمند هست برای شما. خورشید در نشان شما […]