ماه نو نشان دوقلو، بیان حقایق   ماه نو  نشان دوقلو سوم ژوئن، در ساعت 2:32 دقیقه بعدازظهر بما کمک میکنه تا حقیقت های وجودی ما روشن بشه.‌. ما از احساسات عمیق و از ذهنیت های عمیق باخبر بشیم و درک کنیم که در چه چیزهایی فرصت رشد داریم و همینطور نسبت به محدودیت هامون […]


تحلیل و بررسی آسترولوژی تاثیر ماه نو نشان قوچ بر دوازده نشان زودیاک ماه نو نشان قوچ،  جنگجوی درونی شما رو بیدار و انگیزه هایی که در قلبتون پنهان شده رو میتونه روشن و نورانی کنه. قوچ ها و رایزینگ قوچ ها: این ماه نو یه شروع قدرتمند هست برای شما. خورشید در نشان شما […]