ترنزیت مرکوری به نشان کماندار   ترنزیت مرکوری به نشان کماندار.. سفر‌ مرکوری در عقرب به پایان رسید. سفری پرفراز و نشیب برای ما در سال 2019. سفری ‌که با فعال بودن پلوتو، حاکم نشان عقرب ما خبرهای تاریک زیادی رو دریافت کردیم. مرکوری روی 29 درجه عقرب و فردا در ساعت 13:11دقیقه وارد نشان […]


تحلیل آسترولوژی ماه نونشان کماندار ماه نو نشان کماندار در ساعت 18:34دقیقه 26 نوامبر، در نشان اتش و حقیقت‌گرای کماندار ما رو دعوت میکنه به سفر و کشفهایی فراتر از ابعاد سه‌بعدی. بقول پروست: سفر واقعی دیدن مناظر جدید نیست. داشتن‌چشم‌اندازهای جدیده. دکان یک کماندار این ماه نو در دکان یک کماندار هست. دکانی که […]


ماه کامل نشان تارس دوازده نوامبر   ماه کامل در سه‌شنبه 12 نوامبر 2019 در ساعت 5:03 دقیقه بعدازظهر بوقت ایران بما قدرت میده با تکیه بر قلب کارگردان زندگیمون باشیم و اراده اگاهانه‌مون رو با اراده الهی تراز کنیم.‌ در عین‌حال این ماه کامل دارای دوجنبه حمایتی بسیار قدرتمند از سترن و نپتون هست […]


تحلیل آسترولوژی برگشتی مرکوری در نشان عقرب   مرکوری روی ایستگاه قرار گرفته و در ساعت 19:11دقیقه برگشتی خودش رو شروع میکنه.‌سفری به عمق ابهای عقرب که تا 20نوامبر طول میکشه.‌ مرکوری تا روی 11 درجه عقرب برمیگرده تا نگاه ما رو به دید عمیق تری برسونه.‌ برگشتی مرکوری در عقرب، سفری به عمیق ترین […]