ترنزیت مارس به نشان کپریکورن، ساختن میراثی ارزشمند    ترنزیت مارس به نشان کپریکورن، مارس هم‌به انرژیهای کپریکورن پیوست تا انرژی های عملگرایانه، قدرت بیشتری بگیرند.‌ شش هفته این انرژی قدرتمند بشما امکان میده تا ساختارها و پایه های محکمی رو در بخشهای شغلی و حرفه‌ای، وضعیت اجتماعی و احیای قدرت شخصی رو شروع بساختن […]


برگشتی شدن جونو در لیبرا در همین حین که ما مشغول انرژیهای ماه کامل لئو و حاشیه‌هاش بودیم، جونو هم حرکت برگشتی‌شو شروع کرده بود..‌ جونو سیارکی هست که با تعهدات و قراردادهای عمیق مرتبط میشه. اون دختر سترن هست و علاوه بر خواهر، ،همسر ژوپیتر هم هست.‌ برگشتی شدن جونو در لیبرا فرصتی هست […]


تحلیل آسترولوژی ماه کامل نشان لئو   ماه کامل نشان لئو در 9 فوریه ساعت 11:03 دقیقه بوقت ایران روبروی خورشید در آکواریوس برای گوشزد کردن و یاداوری مرکزیت هسته وجودی شما یعنی قلب شماست. محور لئو-آکواریوس محور من هست در مقابل ما.. و این ماه کامل با تجمع سیارات در بخش و طرف “ما” […]


ترنزیت ونوس به نشان قوچ ونوس در 7 فوریه وارد نشان قوچ خواهد شد. ترنزیت ونوس به نشان قوچ  در کنار الگوهای انرژیکی لیلیت، کایرن و اریس خواهد بودو در عین حال در میدان با انرژیهای کپریکورن قرار خواهد گرفت تا ارزشهای اصیل برای خلق دنیایی جدید در ما تولد یابد.    سفر جدید ونوس […]

1 2 3 27